Робота Асоціації


ПРОГРАМА ПРОФІЛАКТИКИ ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ  У НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЗА УЧАСТЮ ГІГІЄНІСТА ЗУБНОГО НА 2010-2013 РОКИ
За ініциативою ДУ “ІСАМНУ” та АГЗУ за підтримкою ТМ “Лакалут”

Мета та основні завдання Програми:
Метою Програми є обґрунтування  та  апробація функціональних обов’язків гігієніста зубного як основного виконавця при виконанні програм профілактики стоматологічної захворюваності організованих груп населення шляхом удосконалення первинної профілактики основних стоматологічних захворювань через  запровадження міжсекторальних підходів до розв'язання проблем, що виникають під час надання стоматологічної допомоги, та приведення організаційної структури, завдань і функцій стоматологічної допомоги на первинному рівні у відповідність із потребами населення.
 
Основними завданнями Програми є:
 • визначити роль гігієніста зубного в реалізації профілактичного направлення  стоматологічної допомоги в організованих дитячих та дорослих колективах
 • на основі кваліфікаційної характеристики «гігієніст зубний» апробувати  функціональні обов’язки і можливий об’єм профілактичної допомоги при реалізації програм профілактики
 • оцінити ефективність програм профілактики основних стоматологічних захворювань за участю гігієніста зубного, що реалізуються в організованих дитячих та дорослих колективах
 •  досягти зниження стоматологічної захворюваності населення після впровадження програми
 •  під час реалізації програми здійснювати моніторінг стоматологічної захворюваності.
 
Етапи програми:
 1. Конкурсний відбір гігієністів у регіональних осередках, планується провести з 01.11.10 г. по 15.11.10 г. 
 2. Калібровка та навчання гігієністів за допомогою мультимедійної програми «Зрозуміла стоматологія», планується провести з 15.11.10 г. по 15.12.10 г.
 3. Розробка детальних інструкцій та рекомендацій роботи у Програмі для регіональних керівників, гігієністів, планується провести з 15.11.10 г. по 15.01.11 г.
 4. Складання графіку планованого проведення первинного огляду пацієнтів, лекцій, уроків гігієни на наступний місяць у кожному осередку на кожного гігієніста, з зазначенням місця проведення. 
 5. Програми планується розподілити на п’ять етапів, кожний,   з яких розраховано на шість місяців.
 6. Початок Програми  у всіх регіонах одночасно, планується з 01.02.11 г.  
 7. Контроль у всіх осередках має відбуватися один раз у період кожного з етапів. 
 8. Звітний період Програми. 
 9. Формування висновків. 
Кількість населення, яка приймає участь у Програмі  - 27 000   

Вікові групи:
 • діти віком 5-6 років;
 • діти віком 12 років;
 • діти віком 15 років;
 • дорослі віком від 18 до 25 років;
 • дорослі віком від 30 до 50 років.
 
Соціальні групи:
 • діти інваліди;
 • діти без батьківського піклування;
 • діти з повних сімей; 
 • студенти; 
 • робітники промислових підприємств різних форм власності.