Положення про конкурс


Шановні колеги!
Асоціація гігієністів зубних Україні оголошує щорічне проведення конкурсу професійної майстерності "Гігієніст зубний".
Протягом року в різних регіонах України будуть проведені регіональні конкурси професійної майстерності "Гігієніст зубний", переможці яких приймуть участь у фіналі конкурсу професійної майстерності.
Ці конкурси виявляють лідерів серед спеціалістів, дають змогу побачити їх "технології" успіху і що найголовніше - кожен учасник може оцінити себе з професійної точки зору. Ми запрошуємо всіх гігієністів брати участь у конкурсі професійної майстерності . Дерзайте, удосконалюйтеся разом з нами і удача посміхнеться саме Вам!

Президент Асоціації гігієністів зубних Україні
д. м. н., проф. Деньга О.В.

ПРАВИЛА УЧАСТІ
У КОНКУРСІ ПРОФЕСІЙНОГО МАЙСТЕРНОСТІ
До участі у конкурсі допускаються гігієністи зубні, які мають досвід роботи на території Україні не менше двох років.
Конкурс професійної майстерності складається з двох етапів - заочного та очного. Під час проходження заочного етапу члени журі визначають гігієністів зубних, які гідні, брати участь в очному етапі конкурсу.


Заочний етап конкурсу

Всі бажаючі взяти участь в конкурсі висилають на адресу Оргкомітету роботу, яка приймається поштою (в тому числі і електронної), за фактом отримання за 1 місяць до дати конкурсу.
У представленому рефераті повинен бути освітлений клінічний досвід та отримані результати роботи гігієніста стоматологічного, згідно з функціональними обов'язками даного фахівця.

 1. Вимоги до представленого матеріалу:
  • назва, автор, місто
  • актуальність теми
  • мета роботи
  • матеріали і методи дослідження
  • обговорення результатів
  • висновки, висновок
  • короткий огляд літератури
 2. Необхідно використовувати клінічні фотографії, наочні діаграми, ілюстрації, таблиці таприклади.

Підведення підсумків заочної частини конкурсу повинно відбудеться не пізніше 2 тижнів, до дати проведення очного етапу регіонального Чемпіонату.
Критерії оцінки робіт заочного етапу:

 • повнота відомостей по темі роботи;
 • професійно грамотне виклад матеріалу по темі роботи;
 • аналіз наявних відомостей по темі роботи;
 • відповідність виконаної роботи згідно функціональних обов'язків гігієніста зубного.

Заочний етап конкурсу оцінюється журі за п'ятибальною системою.
Матеріали кращих робіт будуть опубліковані в журналах наших інформаційних партнерів.
Автори кращих конкурсних робіт запрошуються для участі в очній частині конкурсу, який відбудеться відповідно до затвердженого Асоціацією гігієністів зубних Україна планом регіональних конкурсів професійної майстерності.


Очний етап конкурсу
Під час проведення практичного етапу Клініка на базі якої проводиться конкурс, надає кожному учаснику робоче місце, обладнане сучаснимобладнанням для виконання комплексу професійної гігієни порожнини рота. Клініка підбирає пацієнтів з подібною клінічною картиною для перевірки професійного рівня кваліфікації учасників конкурсу. Клініка укладає договір про перевірку професійного рівня з кожним учасником конкурсу.
Практична частина передбачає прийом пацієнта гігієністом зубним та виконання комплексу професійної гігієни порожнини рота. Кожному учаснику конкурсу Клініка надає асистента лікаря-стоматолога, який допомагатиме у виконанні поставлених завдань. Час прийому гігієністом пацієнта становить 2 години, включаючи час підготовки робочого місця і стоматологічного кабінету, який буде потрібно асистентам для наступних пацієнтів. Черговість участі в конкурсі визначається - жеребкуванням.


Етапи практичної частини конкурсу:

 • Збір анамнезу;
 • Реєстрація стоматологічного статусу пацієнта, визначення актівнодействующіх факторів ризику виникнення стоматологічних захворювань:
  • Зовнішній і всередині ротової огляд;
  • Обстеження тканин пародонта з обов'язковим заповненням пародонтограмми;
  • Виконання методів обстеження:
   • визначення індексів нальоту (ІГОР-У), Silness-Löe, OHI-S (GreeneandVermillion);
   • інтенсивності карієсу (КПУ);
   • індекси оцінки пародонту CPITN, PMA, Silness-Loe, КПІ.
 • Контрольоване чищення зубів;
 • Корекція навичок гігієнічного догляду;
 • Виконання комплексу професійної гігієни порожнини рота за допомогою сучасних способів зняття зубних відкладень.
  • Хімічний спосіб (размягчители зубного каменю);
  • Механічний спосіб (щітки, поліри, пасти, скейлер, кюрети);
  • Апаратний спосіб (ультразвуковий, звуковий, піскоструменевий скейлер)
 • Підбір засобів гігієни порожнини рота (оформляється письмово).
 • Складання індивідуальної програми профілактики на 1 рік. (Оформляється письмово).
 • Заповнення медичної документації:
 • Медичної карти
 • Карти огляду гігієністом пацієнта.

 

Критерії оцінки практичної частини:

 • Дотримання часових рамок;
 • Володіння сучасними методами обстеження пацієнта;
 • Проведення пародонтологічного обстеження пацієнта;
 • Мануальні навички та знання способів зняття зубних відкладень - ультразвуковий, інструментальний, піскоструменевий;
 • Контроль рівня гігієни; складання індивідуального плану профілактики;
 • Обгрунтування запропонованої індивідуальної програми профілактики стоматологічних захворювань
 • Дотримання стерилізаційно-дезінфекційного режиму;
 • Рівень спілкування із пацієнтом;
 • Ергономіка

Навики конкурсатнів оцінюються за п'ятибальною системою

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНКУРСУ
Переможці конкурсу визначаються за найбільшою кількістю набраних балів за практичні навики. Учасник, що зайняв 1 місце в Регіональному конкурсі професійної майстерності, запрошується до участі у фіналі конкурсу гігієністів зубних Україні.


Роботи для участі в конкурсі (заочний етап) надсилайте за адресою:
65005, Україна, м.Одеса, вул. Рішельєвська, 11, 3 поверх, каб. № 323.
«Асоціація гігієністів зубних Україна»
Телефони: (048) 728-24-81; факс: (048) 728-24-87.
Контактна особа:


УВАГА! Для участі в очному етапі Чемпіонату та укладанні договору необхідно надати до оргкомітету ксерокопії:

 

 • Паспорт внутрішній (1 - 2 сторінку і адреса реєстрації)
 • Диплом про середню освіту
 • Медична книжка (1 стр та сторінка з допуском до роботи).
 • Сертифікати, свідоцтва про проходження тематичних курсів і майстер-класів (за наявності).